Sản phẩm

CÁ NGỪ NƯỚNG

Liên hệ

Tôm Bóc Nõn ( tôm biển )

Liên hệ

Cá phèn 1 nắng

Liên hệ

Bạc má làm sạch

Liên hệ

Cá mối làm sạch

Liên hệ

Cá mối một nắg

Liên hệ

Cá trích làm sạch

Liên hệ

Bạch tuộc làm sạch

Liên hệ

Bề bề vụn

Liên hệ

Cá Nục Một Nắng

Liên hệ

Mực Nang

Liên hệ

Thịt ghẹ hấp

Liên hệ

Thịt ghẹ xay

Liên hệ

Điệp bóc nõn

Liên hệ