Sản phẩm

Cá ngừ nướng

Liên hệ

Cá thửng bống nướng

Liên hệ

Cá nục nướng

Liên hệ

Cá ngừ ồ nướng

Liên hệ

Đuôi cá thu nướng

Liên hệ

Chả Cá Dưa

Liên hệ

CÁ PHÈN HỒNG NƯỚNG

Liên hệ

CÁ ĐÙ LÀM SẠCH

Liên hệ

CÁ NGỪ LÀM SẠCH

Liên hệ

CÁ NGỪ LÀM SẠCH

Liên hệ

CÁ NGỪ NƯỚNG

Liên hệ

Tôm Bóc Nõn ( tôm biển )

Liên hệ

Cá phèn 1 nắng

Liên hệ

Bạc má làm sạch

Liên hệ