Sản phẩm

Mực Ống

Liên hệ

Cá thu cắt khúc

Liên hệ

Cá thu một nắng

Liên hệ

Cá Thu Nướng

Liên hệ

Cá trích phi lê

Liên hệ

Cá lượng rìu một nắng

Liên hệ

Mực Một Nắng

Liên hệ

MỰC SIM TRỨNG

Liên hệ

CÁ MỜM SỮA

Liên hệ

Cá nục

Liên hệ

Cá đù 1 nắng

Liên hệ

Cá nục nướng

Liên hệ

Mực trứng

Liên hệ

Chả cá dưa

Liên hệ

Cá Trích nướng

Liên hệ