Tuyển Đại Lý

Mực Ống

Mực Ống

Mực Ống - đặc sản Biển Quỳnh
Chả Cá Dưa

Chả Cá Dưa

Chả Cá Dưa thần dược cho bữa ăn gia đình
Chả Cá Trích

Chả Cá Trích

Sản Phẩm được đánh giá phân hạng sản phẩm OCCOP 4 sao năm 2019 http://ocop.nghean.gov.vn/shops/thuc-pham/cha-ca-trich-49.html